Yong’in xavfsizligi – huquqiy normalar, yong’inga qarshi va muhandislik-texnik tadbirlarni amalga oshirish orqali yong’inning paydo bo’lishi va rivojlanishi, odamlarga xavfli yong’in omillarining ta’siri, shuningdek moddiy boyliklarning himoyasi ta’minlanadigan xalq xo’jaligi yoki boshqa maqsadlar ob’ektining holati.